What is nude? what is art? Part 2 Nude Art Photography

What is nude? what is art? Part 2 Nude Art Photography

Eşeklik baki Enstitüsü gururla sunar.

Nü, Porn and your beyin… 2

Realizm Nedir Ne Demektir?

Sanat dallarında ve ağırlıklı olarak edebiyat alanında gelişen bir akımdır. Gerçekteki şeyleri, hayatı, tabiatı olduğu gibi, hatta çirkinlikleriyle anlatmayı amaç edinen bu akıma edebiyatta bazen natüralizm (doğalcılık) de denir. Felsefede ise realizm, genel fikirleri birer gerçek varlık sayan düşünüş düzenidir. Bu görüşün ilk kurucusu Platon’dur. Sanatta realizm, gerçeği idealleştirmemesini, tabiattan daha iyisini yaratmak iddiasına kalkışmamasını, tersine, hissedilen gerçeklerin ana vasıflarının tesbit edilmesini gözetir.

Güzel Sanatlarda Realizm

Resimde, heykelde realizm, idealizme karşıt durumda olan bir görüştür. Eski Yunan heykeli “İdealist”ti çünkü Platon estetiğine göre gerçekleri ideal örneklere uydurmak kaygısı güdülüyordu. Roma büstleri ise, bunun yanında çok realist kalır. Fransız ressamları arasında 16 ve 17. yüzyıllarda Clouet’ler, Le Nain’ler gibi realizm taraflısı ressamlar yetişmişse de resimde de asıl realizm, gene 19, yüzyılda kuvvetli bir akım halini almıştır, Romantizmle empresyonizm arasında yer alan bu akım, ressamı atölyede mitoloji konuları işlemekten kurtarmış, tabiata çıkarmış, dış gerçekleri olduğu gibi resmetmeye götürmüştür. Oudry gibi eski gerçekçi ressamlardan sonra halk hayatını eserlerine konu yapan Millet, konusu bakımından, tabiat karşısında çalışan Gustave Courbet de, hem konuları, hem de çalışma yolu bakımından realizm çığırını açmışlardır.

Bu akımın amacı gerçek dünyanın, çağdaş yaşamın dikkatli bir gözlemine dayanan doğru, nesnel ve tarafsız bir betimini vermektir. Klasik sanatçılar geçmişi örnek almış, romantik sanatçılar ise düş güçlerine sığınarak dış dünyadan kaçmaya çalışmışlardır. Realizm ise gerçeği olduğu gibi yansıtmıştır. Böylece hem eski klasik gelenekten tümüyle kopulmuş hem de romantiklerin kendi düş dünyalarına kaçış eğiliminden uzaklaşılmıştır.

19. yüzyılın ortalarında bilimde, teknolojide ve sanayideki gelişmeler insanlar arasında bir ilerleme umudu yaratmış ve görsel olanın tek gerçek olduğu düşüncesi gelişmiştir. Realistler de bu gelişmelere paralel olarak yapıtlarına nesnel bir bakışla yaklaşarak gerçeği olduğu gibi yansıtmışlardır. Bu dönemde Sanayi Devrimi ile birlikte işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Sanatçıları da yapıtlarında dönemin koşullarına uygun olarak dinsel ve edebiyatla ilgili konular yerine iş ve işçilikle ilgili konuları işlemişlerdir. Bu dönem antikiteye bağlı kalıcı değerlerin ve ölümsüz ideallerin resimsel bir yansıması olan tarih resminin de sonu olmuştur. Konu olarak resimlerde gündelik yaşamla ilgili sahneler ele alınmıştır.

Realist ressamlar; Honore Daumier, Christen Kobke, George Caleb Bingham, Jean Francois Millet, Adolf von Menzel, Francois Bonvin, Gustave Courbet, Rosa Bonheur, Theodule Augustin Ribot, Jozaf Israels, Giovanni Fattori, Henri Fantin Latour, Thomas Eakins, Ilya Repin, Jules Bastien – Lepage, Frank Duveneck, Julien Dupre

 Kaynaklar : Vikipedia, MsXlabs Forum, Milliyet Sanat, Arthipo, Arkhesanat, Nevart
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.