What is nude? what is art? Part 7 Nude Art Photography

What is nude? what is art? Part 7 Nude Art Photography

Eşeklik baki Enstitüsü gururla sunar.

Nü, Porn and your beyin… 7

Jean Vermeer’in İnci küpeli kız tablosu Barok ve Rokoko akımının en son ve en önemli örneklerinden biri olarak tarihe geçerken, yerini yeni bir akıma bırakmaya başlamıştır.

Neoklasisizm, 18. yüzyılın ikinci yarısında tüm Avrupa’yı etkisi altına alan bir sanat anlayışı ve tarzıdır. 18. yüzyılın ortalarında Barok ve Rokoko tarzlarının yapaylığına bir tepki ve antik çağ sanatına karşı yeni bir hayranlık başlamıştır. Bunda, özellikle 1738-1756 yıllarında İtalya’da Herculaneum ve Pom-pei’de yapılan arkeolojik kazıların, kazı buluntularının ve antik sanat yapıtlarının tanıtıldığı kitapların büyük etkisi olmuştur. Bütün bu gelişmelerin sonunda ortaya çıkan estetik akım ve sanat üslubu neoklasisizm diye tanınmış ve kısa sürede heykel, resim ve mimarlık sanatını etkisi altına almıştır.

Özellikle 16. ve 17. yüzyılların klasik örnekleri model alınmıştır. 18. yüzyılın ilk yarısından itibaren Avrupa sanatında belirgin bir değişim gözlenir. Barok anlayışa ve rokoko sanatın aşırı taşkın süslemeleri ile sembolik tavrına tepki olarak doğan bu sanat anlayışının amacı Barok öncesi dönemin saf kabul ettikleri sanat anlayışına dönmektir. Antik devir hayranlığının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Neoklasisist resimlerin konusunu tarihsel olaylar oluşturmuştur. Ayrıca bu tarzda yapılan resimlerde Yunan Mitolojisi de sıklıkla işlenmiştir.

Bu akımın en önemli sanatçısı olarak Fransız ressam Jacques Louis David gösterilmektedir.

Kaynaklar : Vikipedia, MsXlabs Forum, Milliyet Sanat, Arthipo, Arkhesanat, Nevart, nedir,org

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.